Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Sjundeå skall bli en kolneutral kommun

Sjundeå anslöt sig i slutet av år 2012 till HINKU-projektet tillsammans med Hangö, Raseborg och Lojo.

I projektet HINKU (Hiilineutraali kunta, I riktning mot en kolneutral kommun) kommer kommuner, företag och invånare upp med idéer och förverkligar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. HINKU-kommunerna strävar att minska utsläppen av växthusgaser tidigare än de nationella målen stipulerar. Kommunerna har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2007. Vid sidan av de minskade utsläppen, bygger kommunerna grunden för framtidens konkurrenskraft genom att skapa nya möjligheter för affärsverksamhet.

Man minskar på utsläppen särskilt genom att förbättra energieffektiviteten och genom att öka användningen av förnybar energi. Förutom kommunens egen verksamhet kan kommunerna genom sitt beslutsfattande påverka bl.a. utsläppen från markanvändningen, energiproduktionen och trafiken.

I februari 2013 undertecknade Sjundeå kommunernas avtal om energieffektivitet med arbets- och näringsministeriet. Kommunstyrelsen beslöt den 10.10.2016 § 164 att Sjundeå kommun förbinder sig till den nya avtalsperioden 2017-2025 och dess energiinbesparingsmål. Avtalets mål är att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi. Med dessa åtgärder kan man, förutom att man förbättrar energieffektiviteten, även förbättra lönsamheten i kommunens verksamhet.

Tilläggsuppgifter om 34 kommunens projektet finns på HINKU-forum.

Tilläggsuppgifter om klimatförändringen finns i nättjänsten klimatguiden.fi.

Sommaren 2014 tillfrågades sjundeåborna om deras åsikter gällande klimatförändringen och dess stävjande. Sammandraget på kommunenkätens svar kan ses här. (på finska)

Kommunens klimatprogram kan ses här . (FGE 15.6.2015 § 42)


Tilläggsinformation om HINKU-projektet i Sjundeå:


HINKU-koordinator
Förvaltningsplanerare, Tekniska avdelning

   E-postadressen skrivs
   fornamn.efternamn(at)siuntio.fi