Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntio hiilineutraaliksi kunnaksi

Siuntio liittyi vuoden 2012 lopussa yhdessä Hangon, Raaseporin ja Lohjan kanssa mukaan HINKU-hankkeeseen.

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa kunnat, yritykset ja asukkaat ideoivat ja toteuttavat ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. HINKU-kunnat tavoittelevat päästövähennyksiä etuajassa kansallisiin tavoitteisiin nähden: kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Päästövähennysten ohessa kunnat rakentavat perustaa tulevaisuuden kilpailukyvylle luomalla uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella.

Siuntio solmi työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuoden 2013 helmikuussa kuntien energiatehokkuussopimukseen. Ja kunnanhallitus päätti 10.10.2016 § 164 että Siuntion kunta sitoutuu uuteen sopimuskauteen 2017–2025 ja sen energiansäästötavoitteeseen. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä. Näillä toimilla voidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi parantaa kunnan toiminnan taloudellisuutta.

Lisätietoa 34 kunnan yhteisestä hankkeesta löytyy HINKU-foorumista.

  Lisätietoa ilmastonmuutoksesta löytyy ilmasto-opas.fi -palvelusta.

Kesällä 2014 siuntiolaisilta kysyttiin mielipiteitä ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä. Yhteenveto kuntalaiskyselyn vastauksista löytyy täältä.

Siuntion ilmasto-ohjelman löytyy täältä. (KV 15.6.2015 § 42)

Lisätietoa Siuntion HINKU-hankkeesta:


HINKU-koordinaattori
Hallinnon suunnittelija,Tekninen osasto

Sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi