Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - nyckelkommun genom tiderna
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa
11.5.2018 - 11.6.2018

Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 4/2018

Tekniska kansliet kommer att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som tagits och ska tas i de olika fastigheterna. En del av åtgärderna är normalt underhåll av byggnader och en del beror på de problemen med inomhusluften som framkommit tidigare.

Avlägsnande av sandningssand från gräsområden

I vår var det Oy K Nyberg Ab som skötte om avlägsnandet av sandningssanden från gräsområdena. Man kom överens om detta tillsammans med plogningsentreprenören.

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

Reparationen av vattenskadorna i matsalen inleds genast när skolan slutat och fortsätter tills alla skador som vattenläckaget förorsakat är åtgärdade. Reparationsarbetena utförs uppskattningsvis i juni. Luftmängderna i klassrummen i byggnaderna 1A och 1B mättes. Utgående från mätningarna strävar man efter att öka luftmängden i byggnaderna. Diskussioner i ärendet pågår med uthyraren av lokalerna.

Tandkliniken

Det har lämnats in ett genomförbart anbud till följd av den nya konkurrensutsättningen. Entreprenadförhandlingarna med entreprenören i fråga inleds så fort som möjligt.

Jukola daghem

Man planerar att förnya två gamla ventilationsapparater i Jukola daghem. Man har fått ett anbud för förnyande av apparaterna.

Kommunhuset

Balanseringen av luftkonditioneringen i kommunhuset inleds inom den närmaste tiden. I början av juni ska ullen i kommunhusets tak avlägsnas och skicket på takets ångspärr granskas. I samband med detta ska eventuella skadade konstruktioner repareras, plåttaket tätas, ventilationen i ullutrymmet förbättras och ullen förnyas.

Sjundeå Svenska skola

Man har begärt om anbud för planeringen av reparerandet av takkonstruktionerna i de nya delarna.

Tjusterby daghem

Ventilationen i taket och tätheten i taksprången ska förbättras under sommaren 2018.

Päivärinteen koulu

Entreprenadavtalet är undertecknat. Markarbetena inleds 28.5.2018. De tillfälliga lokalerna färdigställs senast 3.8.2018.

Aktuellt  [ 1 - 4 / 4 ]

Sivu : 1
Aktuellt
Aktuellt arkiv