Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - nyckelkommun genom tiderna
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa
12.5.2017 - 12.6.2017

Kommentera utkastet till Sjundeås nya plan för småbarnspedagogik 12.5 – 23.5.2017

Utbildningsstyrelsen har beslutat om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de kommunspecifika planerna för småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8.2017.
Planen för småbarnspedagogik gäller barn i åldern 0-6. Sjundeås plan för småbarnspedagogik är gemensam för hela kommunen och berör alla kommunala och privata verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken i Sjundeå. Grunderna för planen för småbarnspedagogik är en kommunens lokala strategiska och pedagogiska dokument för planerande, genomförande och utvärderande av småbarnspedagogiken. Planen för småbarnspedagogik bildar småbarnspedagogikens målinriktade, innehållsliga och pedagogiska ram.
Sjundeås plan för småbarnspedagogik blir en fortsättning på de i kommunen utarbetade planerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
Planen för småbarnspedagogik består av texter från de nationella grunderna samt av Sjundeås lokala inriktningar i blått. Båda delarna styr småbarnspedagogiken i Sjundeå.
Personalen, vårdnadshavarna, samarbetspartners och andra som är intresserade kan kommentera utkastet till Sjundeås plan för småbarnspedagogik (12.5.2017).

Kommentarerna ska lämnas in senast tisdag 23.5.2017. Kommentarerna kan skickas elektroniskt till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi. Därefter går man igenom kommentarerna och planen uppdateras vid behov.
Det svenskspråkiga utkastet till Sjundeås plan för småbarnspedagogik hittar du här.
Det finskspråkiga utkastet till Sjundeås plan för småbarnspedagogik hittar duhär.
Sjundeås plan för småbarnspedagogik godkänns som finskspråkig och därefter översätts den till svenska. Bildningsnämnden i Sjundeå borde godkänna den lokala planen för småbarnspedagogik vid sitt möte 7.6.2017. Sjundeås plan för småbarnspedagogik träder i kraft 1.8.2017.
 
”När jag växer och blir stor ska jag lära mej nya saker och ha roligt.”

Aktuellt  [ 1 - 9 / 9 ]

Sivu : 1
Aktuellt
Aktuellt arkiv